Nová hala o rozloze 1000 m²

V srpnu roku 2021 byla na horní části nového parkoviště započata stavba nové haly o rozloze 1000 m². Kostru haly tvoří ocelová konstrukce. K opláštění haly byly použity prefabrikované díly. Na jaře tohoto roku jsme do haly začali parkovat odtahovky a další vozidla. V létě plánujeme halu polepit firemními nápisy. 

 

19.06.2022